Kontakt
 

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a podle zákonných předpisů na ochranu osobních údajů a tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvádění osobních údajů. Jsou-li na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), děje se tak, je-li to možné, vždy na dobrovolném základě. Tyto údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetí straně.

Upozorňujeme na to, že datový přenos na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Kompletní ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráže k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů se tímto odmítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo zahájit právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informaci, například spamovými e-maily.

Jak zpracováváme osobní údaje?

Na některých místech našich webových stránek vám nabízíme možnost navázat s námi kontakt nebo požadovat určité služby. Osobní údaje, které nám přitom sdělíte, používáme pouze k účelu, pro který nám byly poskytnuty. K předávání vašich údajů třetí straně nedochází.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou takové informace, které umožňují identifikaci určité osoby. K tomu patří zvláště vaše skutečné jméno, adresa a telefonní číslo.

Informace, které nejsou přímo spojené s vaší skutečnou identitou (např. oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů stránky), nejsou osobní údaje. (Viz k tomu také níže: „Jsou údaje při mé návštěvě protokolovány?“)

Jaké údaje se shromažďují?

Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), probíhá zveřejnění těchto údajů ze strany uživatele na základě dobrovolnosti. Pokud je to technicky možné a rozumné, je využití všech nabízených služeb umožněno i bez uvedení takových údajů, resp. s uvedením anonymních údajů nebo pseudonymu. Správným uvedením i volitelných údajů nám však umožníte osobní a individuální péči o vás.

Je zaručena důvěrnost e-mailové komunikace/kontaktního formuláře?

Chcete-li s námi navázat kontakt prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, upozorňujeme na to, že důvěrnost sdělených informací nemůže být za určitých okolností zaručena. Obsah e-mailů si mohou prohlížet třetí strany. Proto doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně poštou.

Pokud nám pošlete poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře včetně vámi uvedených kontaktních údajů u nás uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho svolení dále nepředáváme.

Jsou údaje při mé návštěvě protokolovány?

Při každém přístupu uživatele na některou stránku z naší webové nabídky jsou přístupové údaje o tomto procesu ukládány v souboru protokolu na našem serveru:

  • IP adresa
  • Stránka, ze které byl soubor vyžádán Datum, čas
  • Typ prohlížeče a nastavení prohlížeče Operační systém
  • Vámi navštívená stránka
  • Přenesené množství dat
  • Stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)

Z těchto údajů jsou generovány statistiky, které nám pomohou přizpůsobit naši internetovou prezentaci vašim potřebám. Vztah k osobě lze z toho odvodit pouze tehdy, když se přímo přihlásíte na naší stránce, resp. přistoupíte na naši webovou stránku z personalizované stránky. K předávání údajů třetí straně, a to ani částečnému, však v žádném případě nedochází.

Používáte Cookies?

Internetové stránky používají částečně takzvané Cookies. Cookies nezpůsobují na vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry.

Používáním cookies se snažíme naši nabídku více přiblížit uživatelům a učinit ji efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč.

Většina námi používaných Cookies jsou takzvané „Session-Cookies“. Po ukončení vaší návštěvy jsou automaticky smazány. Jiné Cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení uložené, dokud je nesmažete. Tyto Cookies nám umožňují znovu rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě.

Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o umístění Cookies informováni, a povolit Cookies pouze v jednotlivém případě, vyloučit přijímání Cookies pro určité případy nebo obecně a rovněž aktivovat automatické smazání Cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci Cookies může být funkčnost této webové stránky omezená.

Předáváte mé údaje třetí straně?

Osobní údaje jsou námi používány pouze pro interní účely v rámci vztahů se zákazníky. K předání třetí straně nedochází bez vašeho potřebného svolení. Zjišťování osobních údajů a jejich předávání státním institucím a úřadům oprávněným k informování probíhá pouze v rámci příslušných zákonů, resp. jsme-li k tomu povinni v důsledku soudního rozhodnutí. Všichni pracovníci a poskytovatelé služeb jsou námi zavázáni k mlčenlivosti a k dodržování předpisů na ochranu údajů.

Prohlášení o ochraně údajů Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory ukládané na počítači, které umožňují analýzu Vašeho použití webové stránky. Informace o vašem použití této webové stránky, které cookie vytváří, se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají do paměti.

V případě aktivace anonymizování IP na této webové stránce se však vaše IP adresa Google v členských státech Evropské Unie nebo dalších státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenáší na server Google v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace pro vyhodnocení vašeho používání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.

IP adresa přenesená z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není propojována s jinými daty Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svých prohlížečů. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této internetové stránky. Můžete však kromě toho zabránit předávání dat vytvořených pomocí cookie, která se vztahují na vaše používání webové stránky (včetně IP adres) do Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete nainstalujete zásuvný modul pro prohlížeče, který je dostupný na tomto linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Bližší informace ohledně podmínek užívání a ochrany dat najdete na  http://www.google.com/analytics/terms/cz.html popř. https://www.google.de/intl/cs/policies/.

Mění se také toto prohlášení o ochraně údajů?

Na základě aktuálních skutečností, jako je např. novelizace zákona na ochranu dat budeme v případě nutnosti toto prohlášení o ochraně údajů aktualizovat.

Informace, smazání, zablokování

Máte kdykoliv právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích a o účelu zpracování údajů a rovněž právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. Pro tento účel a v případě dalších otázek týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži.